Straight Consult s.r.o.

Proč Straight Consult?

Na co se můžete spolehnout

 • Profesionalita
  • Tým odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru.
  • Důraz na odbornost a na aplikaci praxí ověřených postupů a metodik.
  • Možnost využití spolehlivých kontaktů a kvalitních informačních zdrojů v několika evropských zemích.
 • Poctivost
  • Odvaha sdělit i nepříjemnou pravdu a ochota situaci s klientem řešit.
  • Nestrannost, diskrétnost a vysoké etické standardy.
 • Přímočarost a rychlost
  • Orientace na specifické potřeby klienta.
  • Preference obsahu před formou.
  • Důraz na přidanou hodnotu pro klienta a rychlou a snadnou implementovatelnost výstupů.
 • Příznivý poměr cena/kvalita
  • Přiměřené ceny odrážející časovou náročnost služeb, očekávané náklady a případná rizika.
 • Pragmatismus
  • Preference dlouhodobého obchodního vztahu založeného na vzájemné důvěře a respektu, z kterého  má prospěch klient i konzultant.

Čeho se nemusíte obávat

 • Nereálnost slibů a předpokladů v nabídkách.
 • Ambice přesahující reálné možnosti.
  • Nesnažíme se radit v oblastech, kterým nerozumíme.
 • Nepřiměřenost cen daná vysokými režijními náklady.
 • Bezdůvodné změny obsahu, rozsahu a postupu plnění smluv ve srovnání s předpoklady uvedenými v nabídkách.
 • Neodbornost projektového týmu, vyplývající buď z nezkušenosti, nebo z odtržení od odborné reality.
 • Neochota přiznat chybu a odstranit nedostatky.
  • Jsme pouze lidé a v případě, že přes veškerou možnou péči a energii věnovanou naší práci chybujeme, nebojíme se chybu přiznat a snažíme se ji okamžitě napravit.
Straight Consult
Brigádníků 9
100 00 Praha 10
Česká republika
Energetické poradenství na evropské úrovni
 
© 2007 StraightConsult.cz