Straight Consult s.r.o.

Ing. Otakar Pártl, CSc.

Specializace:

 • Regulace, tvorba legislativy
 • Analýzy energetických trhů
 • Finanční modelování
 • Oceňování podniků a aktiv
 • Due diligence
 • Projektové financování
 • Zákaznická segmentace, optimalizace tarifů

Vzdělání:

 • České vysoké učení technické – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Fyzikální inženýrství (1974-1979)
 • University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, obor Business Administration (1993-1994)

Pracovní zkušenosti

 • Euroenergy, spol. s r.o. – Ředitel (1995-2007)
 • Československé manažerské centrum – Koordinátor výzkumu (1993-1995)
 • České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Odborný asistent (1980-1992)


Vybrané projekty realizované Otakarem Pártlem

 • V rámci uvedených projektů působil buď jako projektový manažer či klíčový expert
 • Projekty byly realizovány v České republice, Slovensku, Bulharsku a Polsku.

Významná elektroenergetická společnost (Střední Evropa)

 • Nákladová analýza produktů a služeb výrobce elektřiny a  provozovatele přenosové soustavy
 • Návrh modelu a pravidel pro bulharský trh s elektřinou
 • Studie proveditelnosti modernizace elektrárny
 • Studie ekonomické proveditelnosti výstavby nového energetického zdroje

Jedna z největších světových energetických společností

 • Regulační model pro energetickou společnost
 • Benchmarking elektroenergetických distribučních společností a analýza uplatnění faktoru efektivity při regulaci cen distribuce elektřiny

Významná evropská plynárenská a elektroenergetická společnost

 • Hodnocení zákazníků, determinace jejich hodnoty pro společnost a následná segmentace včetně SW řešení
 • Návrh obchodní strategie a návrh akčního plánu její implementace
 • Benchmarking cen dodávky zemního plynu

Národní energetický regulační úřad (Střední Evropa)

 • Regulační model pro národní elektroenergetický a plynárenský sektor
 • Tvorba a novelizace vybraných regulačních vyhlášek
 • Tvorba a novelizace vyhlášek souvisejících s fungováním trhu s elektřinou    
 • Srovnávací analýza národního elektroenergetického a plynárenského sektoru včetně návrhu determinace regulačních parametrů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Střední Evropa)

 • Tvorba a novelizace vybraných vyhlášek souvisejících s energetikou
 • Tvorba modelu národního elektroenergetického trhu
 • Nákladová analýza činností a služeb v elektroenergetickém odvětví

Národní energetický regulační úřad (Střední Evropa)

 • Regulační model pro národní elektroenergetický a plynárenský sektor
 • Analýza způsobů regulace a tarifikace cen elektřiny
 • Tvorba a novelizace vybraných regulačních vyhlášek

Významný zpracovatel ropy a výrobce ropných produktů (Česká republika)

 • Prognóza vývoje cen dodávky elektřiny pro velké průmyslové zákazníky v České republice

Provozovatel národního trhu s elektřinou (Střední Evropa)

 • Studie proveditelnosti zavedení národního organizovaného trhu s elektřinou
 • Tvorba zadávací dokumentace pro výběr dodavatele informačního systému pro provozovatele trhu s elektřinou  

Významný výrobce elektrické energie (Slovensko)

 • Nákladová analýza produktů a služeb výrobce elektřiny
 • Analýza energetického sektoru a návrh modelu liberalizovaného trhu s elektřinou

Významný distributor a dodavatel elektrické energie (Slovensko)

 • Přecenění fixních aktiv společnosti – distribuce a dodávka elektřiny

Významný dodavatel zemního plynu (Slovensko)

 • Realizace vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku péče o zákazníka
Straight Consult
Brigádníků 9
100 00 Praha 10
Česká republika
Energetické poradenství na evropské úrovni
 
© 2007 StraightConsult.cz