Straight Consult s.r.o.

Regulace a legislativa

 

Tvorba, aktualizace a připomínkování energetické legislativy

Analýza a benchmarking regulačního rámce a regulačních parametrů

Analýza dopadů regulatorních návrhů/zásahů

Regulační monitoring

Strategie komunikace s regulačními autoritami

Straight Consult
Brigádníků 9
100 00 Praha 10
Česká republika
Energetické poradenství na evropské úrovni
 
© 2007 StraightConsult.cz