Straight Consult s.r.o.

Trh s energiemi

Tvorba, aktualizace a připomínkování legislativy související s trhem s energiemi

Strategická analýza a benchmarking tržního prostředí

Hodnocení zákazníků a jejich segmentace 

Prognóza vývojových trendů ve spotřebě energií a prognóza vývoje cen energií

Kalkulace hodnoty zákazníků/zákaznických segmentů  

Straight Consult
Brigádníků 9
100 00 Praha 10
Česká republika
Energetické poradenství na evropské úrovni
 
© 2007 StraightConsult.cz