Straight Consult s.r.o.

Corporate finance

Finanční plánování a modelování

Hodnocení/studie proveditelnosti investičních projektů

Tvorba a implementace interního a externího reportingu

Divestice, optimalizace aktiv a portfolia      

Straight Consult
Brigádníků 9
100 00 Praha 10
Česká republika
Energetické poradenství na evropské úrovni
 
© 2007 StraightConsult.cz